Om oss

Egersund Slipp ønsker å være en komplett samarbeidspartner. Vi gjør produksjonsmessige tilpasninger, i samråd med kunde, for å møte leveringstiden. Vi søker alltid å bruke de mest effektive produksjonsmetodene, tidsmessig og kostnadsmessig. Basert på tegninger og spesifikasjoner kan vi designe, konstruere, produsere, montere, teste og ferdigstille komplette løsninger.

Egersund Slipp skal være en bedrift hvor de ansatte trives og har et godt og åpent arbeidsmiljø, som fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer.
Helse, Miljø og Sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter.
Dette skal vi oppnå gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematiske internkontroll tiltak, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko.
Vi har «nullfilosofi» i forhold til skader og ulykker.
 
Hovedmål:
Vårt overordnede mål er 100 % kunde tilfredshet. 
Vi skal:
- levere til avtalt pris, tid og kvalitet.
- være fleksible, men samtidig ha klare krav til lønnsomhet. 
- ha null skader og ulykker.
- redusere våre avvikskostnader til et minimum
 
 
- Vi møter kundens forventninger på en måte som bygger gjensidig tillitt og trygghet.
- Vi har en positiv konkuranse mentalitet som vi søker å sikre gjennom kulturpåvirkning, styringssystemer, nøkkeltall og ledelsesmessig fokus.
- Vi er grundige og kan alltid fremvise skriftlig dokumentasjon
- Vi tilbyr fleksible løsninger tilpasset kundens behov