Vår kvalitets, helse, sikkerhet og miljø politikk

EGERSUN SLIPP vil være ledende innen kvalitet, helse, sikkerhet og miljø ved systematisk å fremme disse områdene i gjennomføringen av alle aktiviteter og operasjoner. Vi skal levere pålitelige produkter og tjenester av høy kvalitet i samarbeid med våre kunder. Risiko for miljøhendelser og forurensing skal minimeres og påvirkning på det ytre miljø fra produksjon, service og levering av våre produkter og tjenester, skal være så liten som mulig.
 
Dette skal vi oppnå ved at:
·         Ingen ansatte skal oppleve sykdom eller skade som følge av arbeidet de utfører.
·         Tilføre nødvendige ressurser for at kvalitet, helse, sikkerhet og miljø skal ha høy prioritet.
·         Vår virksomhet skal være basert på våre verdier: “Trivsel”, “Kompetanse” og “Til å stole på”.
·         Videreutvikle våre ansattes kompetanse innen kvalitet, helse, sikkerhet og miljø gjennom intern og ekstern opplæring.
·         Overholde obligatoriske lover og forskrifter.
·         Kontinuerlig fokus på forbedring av våre vesentlige miljø aspekter.
·         Overvåke og måle resultatene mot våre mål for å sikre kontinuerlig forbedring av styringssystemet.
 
Ansvaret for å overholde vår politikk for kvalitet, helse, sikkerhet og miljø, ligger hos alle ansatte fra daglig leder til den enkelte i hele organisasjonen, herunder andre selskap eller personer som arbeider på vegne av EGERSUND SLIPP.
 
 

Våre verdier:


Til å stole på. Vi holder ord og er pålitelige. Gjennom seriøsitet og ærlighet er vi attraktive som arbeidsgiver og leverandør. Vi bryr oss og tar vare på våre medarbeidere og kunder.

Kompetanse. Gjennom kunnskap og engasjement er vi innnovative og løsningsorienterte i våre handlinger.
Vår erfaring brukes i fremtidsrettet verdiskaping. Fagkunnskap sikrer kvalitet i alle ledd.

Trivsel. Vi skaper og opprettholder en trygg arbeidsplass for våre kollegaer. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i vår virksomhet. Ved å ta vare på hverandre, vise respekt, være positiv og inkluderende, skaper vi i fellesskap et arbeidsmiljø vi er stolt av.